Bredband via Ethernet eller Kabel

Den näst största bredbandstekniken i Sverige idag kommer genom kabeltv-nätet och kallas ethernet, det är också den äldsta tekniken för vad som idag kallas bredband. Tekniken lämpar sig främst för små nätverk som t ex flerfamiljshus eller företag. En stor nackdel har varit att ett ethernetnätverk har varit lätt att lyssna av, något man med dagens teknik kan få bukt med.

Allmänt om ethernet

Bredband via Ethernet eller Kabel
Ethernet är en grupp tekniker som på 70-talet utvecklades för kommunikation mellan datorer i lokala nätverk vid Xerox PARC. Idag används den framför allt av företag som vill ha ett gemensamt nätverk mellan många datorer eller i hyreshus. Man kan med ethernet över kopparkabel idag komma upp i höga överföringshastigheter på 10Gbit/s.

För vem lämpar sig denna teknik?

Vill man sätta upp ett lokalt nätverk, i t ex ett flerfamiljshus eller inom ett företag så kan man gynnas av att använda sig av en ethernetuppkoppling. För detta krävs speciell utrustning, något vissa klarar av att fixa själva medan andra behöver hjälp. Det finns olika kablar man kan använda, vad som behövs för just dig beror bl a på om huset du vill sätta upp ethernetnätverket i är nytt eller gammalt, hör med din hyresvärd vad som gäller. Har du kabel-tv så kolla med din leverantör om de erbjuder ethernetuppkoppling, det brukar de nämligen kunna göra.

En nackdel med en ethernetuppkoppling är att den kan vara ganska lätt att lyssna av, särskilt om man använder lite äldre teknik då den är avsedd att vara tillgänglig för alla inom nätverket. Nuförtiden har man med hjälp av olika tillbehör som switchar, bryggor, routrar och hubbar lyckats få bukt med avlyssningsproblemen, men det är ändå viktigt att man håller sig uppdaterad och påläst om man har ethernet men vill behålla sin linje privat.
 

 
© Bredbandsskolan.se 2021 | info@bredbandsskolan.se | www.bredbandsskolan.se | Information om Cookies på Bredbandsskolan.se