Allmänt om Bredband

Termen bredband innebär att kommunikationskanalerna mellan sändare och mottagare är breda, dvs att överföringen av stora datafiler i form av video, bild eller text kan ske snabbt. Bredbandsutvecklingen har hittills gått i en rasande fart, och den verkar inte vara på väg att sakta ner.

Vad är bredband?

Bredband
Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker av internetuppkoppling utan modem där xDSL (Digital Subscriber Line) idag är den vanligaste och fås genom telefonledningen. Man kan också få bredband genom ledningarna till kabel-tv, genom fibernät eller radiosändare. Det finns inga regler för hur snabb en uppkoppling måste vara för att få kallas bredbandsuppkoppling men oftast kan man överföra ganska stora mängder digital information i form av t ex musik eller bilder med hjälp av bredband. Man räknar överföringshastigheten i Mbit/s och idag är det vanligt att ha en ADSL(Assymmetric Digital Subscriber Line)-uppkoppling med överföringshastighet på mellan 0,5-24 Mbit/sekund. Med konsumeters allt högre krav på snabb nerladdning stiger efterfrågan på snabbare bredband och utvecklingen går snabbt framåt. I Lund har man nyligen börjat erbjuda landets snabbaste bredband (VDSL-Very High Speed Digital Subscriber Line) till privatpersoner, hastigheten är på 1 Gbit/s vilket är tio gånger snabbare än de 100 Mbit/s (också VDSL) som hittills varit det snabbaste på marknaden.

Från modem till bredband

Från att ha funnits i enklare varianter sedan 60-talet så tog det vi känner som Internet idag sin form och blev allmänt känt under 90-talet. Folk började använda Internet i sina jobb, och för studenter blev det snabbt ett viktigt verktyg. Möjligheten att skicka post som kom fram i samma andetag som det skickats var bara en av många fantastiska möjligheter som Internet medförde. I början kunde man bara koppla upp sig till Internet genom ett modem, man ringer upp och betalar minutavgift, precis som för telefonsamtal. I jämförelse med bredband går en modemuppkoppling väldigt långsamt. Under tiden man sitter uppkopplad till Internet med sitt modem går det inte att samtidigt använda telefonen för samtal då modemet och telefonen ligger på samma frekvens. Idag anses internetuppkoppling via modem vara en litet förlegad teknik då man gärna vill ha konstant tillgång utan att behöva blockera sin telefonlinje. Det är bara de som använder Internet ytterst sparsamt som idag kan tjäna på att använda modem.

Mobilt Bredband

Med 3G teknikens intåg och mindre och smidigare bärbara datorer har bredbandet blivit mobilt. Datorn har fått en allt viktigare roll och med det har behovet av att kunna ta med sig datorn och koppla upp sig via bredband överallt ökat.

Varför är bredband så bra?

Med bredband betalar man en fast summa varje månad och får gränslös tillgång till Internet, tack vare detta låter många sina datorer stå på dygnet runt och är på så vis alltid kontaktbara genom e-mail, chattprogram eller internetbaserad telefoni. Aldrig förr har kraven på att vara nåbar hela tiden varit så höga och tack vare Internet och mobiltelefoni så finns det väldigt få ursäkter för att vara onåbar. Men det är såklart inte enbart för kommunikationens skull som bredband är så bra. Det mesta finns att tillgå på Internet, allt från nedladdning av musik, de senaste filmerna, TV-spel, shopping, uppslagsverk, bloggar (såväl privata som professionella), webbteve till de senaste nyheterna genom internetbaserade nyhetstidningar och –program. Med bredband har man allt detta och mer genom sin dator, 24 timmar om dygnet, till ett fast pris per månad.
 

 
© Bredbandsskolan.se 2021 | info@bredbandsskolan.se | www.bredbandsskolan.se | Information om Cookies på Bredbandsskolan.se